Facebook Google LinkedIn Pinterest Twitter

Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Ttp

Địa chỉ: Thôn Đoàn Kết (tại nhà ông Trần Văn Trung), Xã Minh Tân, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng
Điện thoại:
Bản đồ chỉ đường tới địa chỉ: Thôn Đoàn Kết (tại nhà ông Trần Văn Trung), Xã Minh Tân, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

>> Click => Ẩn/hiện bản đồ <<