Facebook Google LinkedIn Pinterest Twitter

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Đại Thần

Địa chỉ: Thôn 2 (tại nhà ông Nguyễn Văn Đạt), Xã Gia Minh, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng
Điện thoại:
Bản đồ chỉ đường tới địa chỉ: Thôn 2 (tại nhà ông Nguyễn Văn Đạt), Xã Gia Minh, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

>> Click => Ẩn/hiện bản đồ <<