Facebook Google LinkedIn Pinterest Twitter

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Gia Phước

Địa chỉ: Thôn 4 (tại nhà ông Đỗ Công Ái), Xã Kiến Quốc, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng
Điện thoại:
Bản đồ chỉ đường tới địa chỉ: Thôn 4 (tại nhà ông Đỗ Công Ái), Xã Kiến Quốc, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

>> Click => Ẩn/hiện bản đồ <<