Facebook Google LinkedIn Pinterest Twitter

Sân Bóng Đá Soccer

Địa chỉ: 74, Ba Tháng Hai, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ, Hưng Lợi, Ninh Kiều, Cần Thơ, Vietnam
Điện thoại:
Bản đồ chỉ đường tới địa chỉ: 74, Ba Tháng Hai, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ, Hưng Lợi, Ninh Kiều, Cần Thơ, Vietnam

>> Click => Ẩn/hiện bản đồ <<